Kipling, Rudyard

İşte Böyle Hikayeler / Rudyard Kipling,çev:Begüm Kovulmaz - 6. bs. - İstanbul Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 2009 - 140 s. 20 cm - Yayın No : 1427 .

Eserde, yazarın kısa biyografisi vardır

Genel Kullanıcılar

9789944883115


EDEBİYAT-İngiliz Edebiyatı-Çocuk Romanı

823.8


MARC21 conform to the norms of the international registration.3