Okumuş, Erder

Kur'an'da toplumsal çöküş / Erder Okumuş - 2. bs. - İstanbul İnsan 2002 - 208 s. 20 cm. - İnsan yayınları 183. .

Genel Kullanıcılar

9755741178


297.12

303.4


MARC21 conform to the norms of the international registration.3