Acun, Öztürk

Deyimler ve öyküleri / Öztürk Acun, Saniye Acun - 1. bs. - İstanbul Saniye Acun 2017 - 344 s. 20 cm.

Çocuklar İçin

9786056709029


Halk edebiyatı--Deyimler
Halk edebiyatı--Deyim öyküleri

398.9

This software was developed by Parantez Teknoloji
MARC21 conform to the norms of the international registration.1