Zweig, Stefan 1881-1942

Üç büyük usta Balzac - Dickens - Dostoyevski / Stefan Zweig ; Almanca aslından çeviren : Nafer Ermiş ; editör : Ali Alkan İnal ; düzelti : Nebiye Çavuş - 18. bs. - İstanbul Türkiye İş Bankası Kültür 2017 - 217 s. 21 cm. - Türkiye İş Bankası Kültür yayınları genel yayın : 857 Modern Klasikler dizisi 14 .

Özgün eseradı : Drei meister : Balzac - Dickens - Dostoyevski Yazar, bu eserde Dostoyevski'nin hayatı ve edebi kişiliğini anlatmıştır.

Yetişkinler İçin

9789754586152


Dostoyevski, Fiyodor Mihayloviç 1821-1881
Dickens, Charles 1812-1870
Balzac, Honore de 1799-1850


Edebiyat--Çeşitli eserler--Biyografi
Biyografi--Edebi kişiler

808.8809


MARC21 conform to the norms of the international registration.1