Özdemir, Ahmet Z.

Öyküleriyle ağıtlar Ahmet Z. Özdemir - Ankara Kültür Bakanlığı 1994 - 429 s. 24 cm. - Kültür Bakanlığı Yayınları 1626 .

;Ağıtlar, Kayseri ve orta toroslar yöresinde derlenmiştir.

Genel Kullanıcılar

9751710626