W. Shakespeare

Atinalı Tımon / W. Shakespeare, çev;Orhan Burian - Ankara M.E.B Maarif Matbaası 1944 - 121 s. 19 cm. - Milli Eğitim Bakanlığı Dünya Edebiyatından Tercümeler İngiliz Klasikleri: 31 .

Genel Kullanıcılar822.3


MARC21 conform to the norms of the international registration.1