Mumcu, Uğur

Devrimci ve demokrat / Uğur Mumcu - 22. bs. - Ankara Um:ag Yayınevi 1999 - 232 s. 19 cm. - Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı Yayınları: 14 Bütün Yapıtları Dizisi: 12 .

Genel Kullanıcılar

975808416X


SİYASAL BİLİMLER

320.9


MARC21 conform to the norms of the international registration.2