Yalom, İrvİn

Bugünü yaşama arzusu Schopenhauer Tedavisi / İrvin Yalom ; Çev.Zeliha İyidoğan Babayiğit - 4. bs. - İstanbul Kabalcı Yayınevi 2011 - 421 s. 20 cm. - Kabalcı Yayınevi:242 ; İnceleme dizisi.44 .

Genel Kullanıcılar

9759770074


AMERİKAN EDEBİYATI - ROMAN

828.3354

This software was developed by Parantez Teknoloji
MARC21 conform to the norms of the international registration.1