Türkiye'de sosyal bilimlerin uluslararası yayın performansı Türkiye Bilimsel Akademisi / - 2002. bs. - Ankara Tübitak 2002 - 16 s. 24 cm

Genel Kullanıcılar
Siyasal bilimler

320


MARC21 conform to the norms of the international registration.2