Borges, Jorge Luıs

Yaratan / / Jorge Luis Borges ; çev. Peral Bayaz Charum - Ayşe Nihal Akbulut - istanbul : İletişim, 2011. - 98 s. ; 19 cm - İletişim yayınları ; 1583. Modern Klasikler ; 25 .

Genel Kullanıcılar

9789750508776

868.99323


MARC21 conform to the norms of the international registration.2