Eyüboğlu, E.Kemal

Onüçüncü Yüzyıldan Günümüze Şiirde ve Halkdilinde Atasözleri ve Deyimler / - 1. bs. - İstanbul Doğan Kardeş Matbaacılık 1973 - 528 s. 28 cm

Genel Kullanıcılar


Atasözleri-Deyimler

398.9


MARC21 conform to the norms of the international registration.1