Mumcu, Uğur

Ağca dosyası / Uğur Mumcu - 5. bs. - İstanbul Um:ag Yayınları 1999 - 173 s. resimli 19 cm. - Um:ag Vakfı Yayınları: 30 Bütün Yapıtları Dizisi: 24 .

Genel Kullanıcılar

9758084291


SİYASAL BİLİMLER

320.956


MARC21 conform to the norms of the international registration.1