Descamps, A.

Marksizm tahlil ve tenkit / A. Descamps; Çev. Suut Kemal Yetkin - İstanbul Yüksek iktisat ve ticaret mektebi 1937 - 58 s. 24 cm. - Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi yayınlarından seri 1 2 .

Genel Kullanıcılar

330.15


MARC21 conform to the norms of the international registration.3