Binbir gece masalları : cilt 1/1 / çev. Alim Şerif Onaran - 5. bs. - İstanbul YKY 2002 - 1/1 c. (500 s.) res. 24 cm. - Yapı Kredi yayınları:1482.Edebiyat ; 402. .

Genel Kullanıcılar

9750803183

398.5

This software was developed by Parantez Teknoloji
MARC21 conform to the norms of the international registration.1