Mülayim, Selçuk

Değişimin tanıkları Ortaçağ Türk sanatında süsleme ve ikonografi / Selçuk Mülayim - İstanbul Kaknüs Yayınları 1999 - 267 s. 21 cm.

Genel Kullanıcılar

975696328X


oyma ve oymacılık

736

This software was developed by Parantez Teknoloji
MARC21 conform to the norms of the international registration.1