Akçam, Alper

Anadolu Rönesansı Esas Duruşta kültürde süreklilik ve gelenekçi tavırdan, eleştriler ışığında türkiye cumhuriyeti uluslaşma sürecine doğru / Alper Akçam - Ankara Arkadaş 2009 - 434 s. 24 cm.

Genel Kullanıcılar
TÜRK TARİHİ

956.102


MARC21 conform to the norms of the international registration.2