Dedeoğlu, Gözde

Etik ve bilişim / Gözde Dedeoğlu - 2. bs. - İzmir Etki Yayınları 2009 - 104 s.; 19 cm. - Etki Yayınları: 371 .

Genel Kullanıcılar

9786055757434


BİLİŞİM ETİĞİ
BİLİŞİM TOPLUMU

306.45


MARC21 conform to the norms of the international registration.3