Yazıcı, Nuri

Milli Mücadele'de Canik Sancağı'nda pontusçu faaliyetler 1918-1922 Nuri Yazıcı - 2. bs. - Konya Çizgi kitabevi yayınları 2003 - 224 s. res. 21 cm. - Çizgi kitabevi yayınları ; 74 Tarih ; 11 .

Genel Kullanıcılar

9758156802


PONTUS

956.3023