Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi dergisi / - Ankara Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1967 - 22. C., 1-4. S. 24 cm.

Genel Kullanıcılar


SİYASAL BİLİMLER
DERGİ-SÜRELİ YAYIN

059.94335


MARC21 conform to the norms of the international registration.2