Bilimsel araştırma yöntemleri / Şener Büyüköztürk...[ve bşkl.] - 12. bs. - Ankara Pegem Akademi 2012 - 342 s. 24 cm.

Dizin vardır.

Kaynakça vardır.

Yetişkinler İçin

9789944919289


Araştırma yöntemleri

001.42


MARC21 conform to the norms of the international registration.2