Akpınar, Teoman

İş sağlığı ve iş güvenliği iş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi, riks değerlendirmesi, teori - mevzuat, işçi ve işverenlerin hukuksal hak ve yükümlülükleri / Teoman Akpınar - Bursa Ekin Yayınevi 2013 - 452 s. tbl. 21 cm.

Dizin vardır.

Kaynakçası vardır.

Yetişkinler İçin

9786055187552


İş sağlığı ve güvenliği

658.382


MARC21 conform to the norms of the international registration.1