Your search returned 254 results. Subscribe to this search

|
Vasiyetnamenin yorumu / Mehmet Serkan Ergüne

by Ergüne, Mehmet Serkan.

Item type : KitapPublisher: İstanbul On İki Levha 2011Availability: No items available

Ticaret hukuku ticari işletme hukuku, şirketler ve kooperatifler hukuku / Tamer Bozkurt

by Bozkurt, Tamer.

Item type : KitapPublisher: İstanbul On İki Levha 2011Availability: No items available

Ticaret hukuku ticari işletme hukuku, şirketler ve kooperatifler hukuku / haz. : Tamer Bozkurt

by Bozkurt, Tamer.

Item type : KitapPublisher: İstanbul On İki Levha 2011Availability: No items available

Vergi hukuku bakımından anonim şirketlerde kar payı dağıtımı / Erdem Ateşağaoğlu

by Ateşağaoğlu, Erdem.

Item type : KitapPublisher: İstanbul On İki Levha Yayıncılık 2012Availability: No items available

Hukuki boyutuyla evrensel hizmet / Eser Us

by Us, Eser.

Item type : KitapPublisher: İstanbul On İki Levha 2012Availability: No items available

Profesyonel futbolcu transfer sözleşmesi / Çağrı Cem

by Cem, Çağrı.

Item type : KitapPublisher: İstanbul On İki Levha 2012Availability: No items available

Kıymetli evrak hukuku / Tamer Bozkurt

by Bozkurt, Tamer.

Item type : KitapPublisher: İstanbul On İki Levha 2012Availability: No items available

Şirketler hukuku / Tamer Bozkurt

by Bozkurt, Tamer.

Item type : KitapPublisher: İstanbul On İki Levha 2012Availability: No items available

Ticarî işletme hukuku / Tamer Bozkurt

by Bozkurt, Tamer.

Item type : KitapPublisher: İstanbul On İki Levha 2012Availability: No items available

Milletlerarası satım hukuku milletlararası mal satımına ilişkin sözleşmeler hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) / ed. : Yeşim M. Atamer

by Atamer, Yeşim M.

Item type : KitapPublisher: İstanbul On İki Levha 2012Availability: No items available

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku / Nusret İlker Çolak

by Çolak, Nusret İlker.

Item type : KitapPublisher: İstanbul On İki Levha 2011Availability: No items available

Anglo-Amerikan ve Kıta Avrupası Medeni Yargılama Hukuku Sistemleri'ndeki reform çalışmaları, yeni gelişmeler ve Türk hukuku bakımından değerlendirilmesi / Ayşe Gülin Güralp ; ed. : Ali Yeşilırmak

by Güralp, Ayşe Gülin; Yeşilırmak, Ali.

Item type : KitapPublisher: İstanbul On İki Levha 2011Availability: No items available

Karşılaştırmalı - gerekçeli 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu / Hasan Erman, Emrehan İnal, Başak Baysal

by Erman, Hasan; İnal, Emrehan; Baysal, Başak.

Item type : KitapPublisher: İstanbul On İki Levha 2011Availability:
Items available for reference:

Yönetim muhasebesinde zaman odaklı yaklaşımlar / Çağla Ersen Cömert

by Cömert, Çağla Ersen.

Item type : KitapPublisher: İstanbul On İki Levha 2011Availability: No items available

Hukuk eğitimi yöntemi olarak İdare Hukukunda Sanal Mahkemeler / N. İlker Çolak

by Çolak, Nusret İlker.

Item type : KitapPublisher: İstanbul On İki Levha 2011Availability: No items available

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çerçevesinde makul sürede yargılanma hakkı / Mükerrem Onur Başar

by Başar, Mükerrem Onur.

Item type : KitapPublisher: İstanbul On İki Levha 2011Availability: Items available for loan:

Türkiye'de anayasa yargısının demokratik meşruluğu / Serdar Gülener

by Gülener, Serdar.

Item type : KitapPublisher: İstanbul On İki Levha Yayıncılık 2012Availability: Items available for loan:

Milletlerarası özel hukuka ilişkin temel mevzuat / haz: Nuray Ekşi

by Ekşi, Nuray.

Item type : KitapPublisher: İstanbul On İki Levha Yayıncılık 2012Availability: Items available for loan:

Şirketler hukuku ticaret hukuku cilt II / Tamer Bozkurt

by Bozkurt, Tamer.

Item type : KitapPublisher: İstanbul On İki Levha Yayıncılık 2012Availability: No items available

Medeni hukuk / İsmail Ercan

by Ercan, İsmail.

Item type : KitapPublisher: İstanbul On İki Levha Yayıncılık 2012Other title: Themis.Availability: No items available


MARC21 conform to the norms of the international registration.3