Haceka Isparta http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=12143 RSS feed for public list Haceka Isparta 19. Yüzyıl ortalarında Keçiborlu by Özdemir, Ayşe http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9600130 Aksu http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9604983 Bostan ve Gülistan by Şirazi, Sadi http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8899261 Cumhuriyetin 75.yılında Isparta 1998 http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10755624 Dünden bugüne Senirkent (1182-2010) by Karaer, İbrahim http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8652763 Eğirdir ansiklopedisi ve Hamidoğlu tarihi oyun by Veziroğlu, Nuri Güngör http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8645291 Hamit Sancağında çift resmi by Arıkan, Zeki http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8908141 İlim Şehri Isparta by Oğuz, Memduh http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10461670 İslamköy tarihi by Üstün, Rafet http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10752149 Isparta evleri by Demirci, Doğan http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8749094 Isparta evleri by Demirci, Doğan http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10753804 Isparta folkloru 3 by Akgün, Nafiz http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9557390 Isparta gezi rehberi by Akova, Akgün http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9393591 Isparta Gülü önemi tarihçesi kullanılışı by Altıntaş, Ayten http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10462065 Isparta ili kentiçi ulaşım sorunları ve çözüm önerileri analizi http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10754344 Isparta ili mermercilik ve doğal taş sektörü analizi by Demirdağ, Servet http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10754360 Isparta ili metal-makine sektörü analizi http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10754421 Isparta ili öğrenci odaklı hizmet sektörü analizi http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10754452 Isparta ili turizm sektörü analizi by İşler, Didar Büyüker http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10754440 Isparta ili üniversite öğrenci-kent etkileşimi analizi by Akçakanat, Tahsin http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10754457 Isparta kültür envanteri 1 http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9092052 Isparta kültür envanteri 1 http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9152378 Isparta kültür ve turizm envanteri http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9064089 Isparta kültür ve turizm envanteri http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9081038 Isparta mutfağı http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10423725 Isparta penceresinden sorunlar ve öneriler by Dinçay, Erbay http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9565737 Isparta tarihi by Böcüzade Süleyman Sami http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10428298 Isparta Vilayeti idare coğrafyası http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8673174 Isparta yöresel kadın giysileri by Kartal, Zerrin http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10423800 Isparta'nın dünü bugünü yarını sempozyumu http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8662666 Isparta’nın somut olmayan kültürel mirası http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10754362 Ispartada Selçuklu ve beylikler dönemi mimarisi by Doğan, Nermin Şaman http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2314564 Mazideki Isparta - 1 by Demirgil, Selçuk http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9376431 Mazideki Isparta - 1 by Demirgil, Selçuk http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9377993 Sütçüler belgeleri by Şahin, B. Mustafa http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10753856 Sütçüler ilçesi by Şahin, B. Mustafa http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9756385 Tarihin içinden gelen Ispartalılar by Aygün, Bayram http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10753860 Tarihte Kabacalılar ve Büyük Kabaca by Yıldırım, Salih Zeki http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9668634 XVII. Yüzyılın ilk yarısında Isparta by Akdemir, Sadık http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9602162 XVII. Yüzyılın ilk yarısında Isparta by Akdemir, Sadık http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9605126 Yalvaç’ın insan birikimleri by Öncü, Fadime http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10462195 Yaşayan tarih Isparta http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10754654