TÜRK ve OSMANLI TARİHİ http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=6411 RSS feed for public list TÜRK ve OSMANLI TARİHİ Türkistan devletlerinin milli mücadeleleri tarihi http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9349943 Osmanlı ve dünya http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10527550 Kaşgarlı Mahmud ve Divan-i Lugat-it Türk http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10641522 Orta Asyadan Anadoluya bir göçün türküsü http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8648652 Göroğlu Türkmen halk destanı http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8666997 Türkmençe - Türkçe sözlük http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8721692 I. Uluslararası Oğuzlardan Osmanlıya Diyarbakır sempozyumu http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8719708 Epopemiz - Oğuzlama http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8705156 Türkiyede 2005 yılında yaşayan geleneksel kutlamalar http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8836210 The Turks http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9519117 Osman Gazi'den Sultan Vahidüddin Han'a Osmanlı tarihi 1 http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10642644 Elifbatik atasözleri kitabı http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10581007 Atatürk'ün Balıkesir Hutbesi http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3630071 Adalet kitabı http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10411288 Kayıp tarihimiz http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=97778 Şehir ve kültür http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=137990 Orhon yazıtları http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8748986 Milli Mücadele'de Güney Cephesi by AKBIYIK, Yaşar http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4603850 Atatürk'ün Sonbahar Gezileri by Akın, Fehmi http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1169482 Enver Paşa ve Sarıkamış harekâtı by Aksun, Ziya Nur http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50114 Seçme Atasözleri ve Eleştirmeli Açıklamaları by Aktaş, Şöhret Türkmen http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9120370 Teşkilat-ı Mahsusa'dan Mit'e susurluk dosyası by Anadol, Cemal http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10661263 Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı by Armağan, Mustafa http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4029759 19. yy Siyasi tarihi (1789-1914) by Armaoğlu, Fahir http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=663105 Söylev (Nutuk) by Atatürk, Mustafa Kemal http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4545826 Harran'da Bir Türkmen Köyü Kısas by Atıgan Halil http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7925475 Bayat -Bayat boyu ve Oğuzların tarihi by Aydın, Mehmet http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8690664 Suriye'de Türkmenler ve bayır bucak by Bademci, Ali http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10561904 Merhaba Söğüt by Bahadıroğlu, Yavuz http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7921985 Kara şövalye by Bahadıroğlu, Yavuz http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10669997 el-İntisar li-l-Kur'an by Bakıllani (el-Bakıllani), Ebu Bekr Muhammed bin et-Tayyib bin Muhammed el-Basri el-Bakıllani http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10711503 Temiz ve soylu türküler söyleyelim by Balkılıç, Özgür http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10510364 Köroğlu Geliyor by Behrengi, Samed http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=146679 Türkmenler arasında by Blocqueville, Henri de Couliboeuf de http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8681496 Anadolu Türk Aşiretleri by Bozkurt, İsmail http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9506509 İbni Sina avıcenna by Brentjes, Burchard http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8686898 İlkel toplumlarda mistik deneyim ve simgeler by Bruhl, Lucien Levy http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9102640 Küçük Ağa by Buğra, Tarık http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1095524 Kafkasya hatıraları by Butbay, Mustafa http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=348853 Tarihi ve sosyal - kültürel yönden Konya Kadınhanı Meydanlı Şam Türkmenleri by Ceran, Ahmet Şeref http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8705189 Turmen horses and equıne culture by Çınar, Ali Abbas http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8700752 İletişim donanımları by Cüceloğlu, Doğan http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=87517 Bir Kadın Bir Ses by Cüceloğlu, Doğan http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2852818 İnsan ve davranışı by Cüceloğlu, Doğan http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8209480 Onlar benim kahramanım by Cüceloğlu, Doğan http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8769042 Derviş’in aklı by Cüceloğlu, Doğan http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10521513 Geliştiren anne-baba by Cüceloğlu, Doğan http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10677077 Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat by Devellioğlu, Ferit http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5450091 Oğuz'dan Selçuklu'ya by Divitçioğlu, Sencer http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7696668 Şecere-i terakime by Ebulgazi Bahadır Han http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8851522 135 Yıllık Bir Hazine by Eldem, Edhem http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=447054 Kendi Mektuplarında Enver Paşa by Enver Paşa http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7988634 Gerçek Hayat Hikayeleri by Geç, Faruk http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=127515 Oğuzlama by Gocul, Basri http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8690013 Anadolu'da varsak Türkmenleri by Gökbel, Ahmet http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8711649 Türkler Türkmenler Yörükler (kökleri, göçleri, gelenekleri, örf ve adetleri) by Görgülü, Garip http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10498470 Karaman'dan Kocacık'a Kızıl Oğuzlar by Güler, Ali http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8672787 Dede Korkut by Guliyeva, Deniz http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7671612 Bozok Türkmenleri by Gülten, Sadullah http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10573561 Anadolu’da Türkmen aşiretleri by Gündüz, Tufan http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10455852 Harabelerin çiçeği by Güntekin, Reşat Nuri http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152054 Türk silahlı kuvvetler tarihi osmanlı devri:balkan harbi by Hikmet SÜER http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9222017 Geçmişten günümüze Türkmenler (Oğuzlar) by İlbey, Mustafa http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8701398 Devlet-i 'Aliyye Osmanlı İmparatorluğu üzerine araştırmalar- 1 by İnalcık, Halil http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6060252 57. Alay Çanakkale by İsmail BİLGİN http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7351867 Kim var imiş biz burada yoğ iken by Kafadar, Cemal http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9732906 Makedonya türkleri (Türkmenler, Torbeşler/Türkbaş çenkeriler ve Yörükler) Arasında yaşayan halk inançları by Kalafat, Yaşar http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7766569 Dedem Korkut Daş Oğuz elleri by Kalafat, Yaşar http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2822246 Türkmen Türkçesi grameri by Kara, Mehmet http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8037180 On dördünde bir adam by Karaosmanoğlu, Yakup Kadri http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10660607 Azerbaycan - Harzem ve Türk Oğuz boyları arasında İslamiyet by Kitapçı, Zekeriya http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8726583 Dede Korkut oğuznameleri by Kırgızoğlu, M. Fahrettin http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8669052 Sorularla Vahidettin by Koloğlu, Orhan http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5489924 Fatih Sultan Mehmet İstanbul 'un alınışı-Eski hali ve Türkler İstanbula neler getirdiler by Konstantius, J.Hammer http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1141553 Büyük Selçuklu İmparatorluğu tarihinde Oğuz istilası by Köymen, Mehmet A. http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8638551 Türk Korkusu by Kumrular, Özlem http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4257889 İnkilap tarihimiz ve ittihat ve terakki by Kuran, Ahmet Bedevi http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8829636 Şavaklı Türkmenlerde göçer hayvancılık by Kutlu, M. Muhtar http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8702549 Son sultan by Mandelli, Ricardo http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10557575 20. yüzyıl başlarında Antalya by Moğol, Hasan http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9398963 Kazım Karabekir anlatıyor by Mumcu, Uğur http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8909294 Kazım Karabekir anlatıyor by Mumcu, Uğur http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1918894 Oğuz name by Nur, Rıza http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8624697 Oğuz yurdu by Nurmemet, Annaguli http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8696042 Türkmen gelenek ve görenekleri by Odekov, R. V. http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10374620 Türkiye halkının kültür kökenleri by Oğuz, Burhan http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2779042 Türkiye halkının kültür kökenleri by Oğuz, Burhan http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9115341 Malatya tarihi by Oğuz, Mevlüt http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8692651 Toprak ve gelenek by Oğuz, Zeki http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4113834 Gelenekleriyle görenekleriyle Konya dağ köyleri by Oğuz, Zeki http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8702716 Osmanlıyı Yeniden Keşfetmek by Ortaylı, İlber http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5198112 Cumhuriyet'in ilk yüzyılı by Ortaylı, İlber http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10676766 İmparatorluğun en uzun yüzyılı / by Ortaylı, İlber http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3192490 Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek by Ortaylı, İlber http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1019026 İstanbul'dan Sayfalar by Ortaylı, İlber http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1402 Türklerin altın çağı by Ortaylı, İlber http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10676249 Hayvan çiftliği by Orwell, George http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10684243 Oğuz Türkleri by Öztürk, Mehmet http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8661575 Tarih boyunca Kürttürkleri ve Türkmenler by Parmaksızoğlu, İsmet http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8724085 Irak Türkmen boyları oymakları ve yerleşme bölgeleri by Saatçi, Suphi http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8714167 Türkmen destanları ve destancılık geleneği by Şahin, Halil İbrahim http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9557033 Tanzimattan cumhuriyete Osmanlı'da köy hayatı by Şahin, Naci http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10699213 1897 Türk-Yunan harbi ve Sultan Hamid'in gizli siyaseti by Şakir, Ziya http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10654497 Psikolojik sorunlar el kitabı: testler, hikayeler, konu anlatımları ve örnek olaylar by Selamet, Efser http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10653895 Bir nesli nasıl mahvettiler? by Serdengeçti, Osman Yüksel http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=575381 Osmanlıdan günümüze denizcilik sektörü by Sevimay, Hayri R http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1073254 Büyük Osmanlı denizcileri: Kemal Reis ve Baba Oruç by Seyfi, Ali Rıza http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10646049 İslamda bilim ve teknik 5 by Sezgin, Fuat http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1203054 Kayı II cihan devleti by Şimşirgil, Ahmet http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10466499 Doğu'nun bilim güneşi İbni Sina by Smirnova-Rakitina, Vera Alekseyevna http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1713816 Piri Reis haritasının şifresi by Soylu, Metin http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10641644 Balıkesir ve civarında Yürük ve Türkmenler by Su, Kamil http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8689486 Yıva Oğuz boyuna dair by Sümer, Faruk http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8679446 Savrulmayı bekleyen harman by Tansel, Oğuz http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8633597 Gücün adı Emir Timur by Tekin, Nergishan http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10581981 Tanrının askerleri - 3 by Tektaş, Nazım http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8679402 Saka Türkleri'nin büyük hakanı Alper Tunga by Terzioğlu, Ahmet Haldun http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7699015 Dahi Fatih'in muhteşem fethi by Tezçakar, Behice http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=118694 Kardeş mutfaklar, Türk dünyası yemeklerinden örnekler by Toygar, Kamil http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8709593 Türk etopesi oğuzlama by Tuğrul, Fuat http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8633936 Bizans tarih yazımında öteki Selçuklu kimliği by Tülüce, Adem http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10642838 Mufassal Hatay by Türkmen, A. Faik http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8650548 Mufassal Hatay tarihi by Türkmen, A. Faik http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8679026 Türkmenistan kültürü araştırmaları: Makaleler by Türkmen, Fikret http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9364314 Emirdağ ağzında atasözleri ve deyimler by Türkmen, Özcan http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10681699 Örnekleriyle Emirdağ ağzı by Türkmen, Şükrü http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10681702 Belgelerle Emirdağ by Türkmen, Şükrü http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10681697 Türkmen ülkesi by Türközü, Halil Kemal http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8683013 Osmanlı'nın kalbini bekleyenler by Uğurluel, Talha http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10675191 Cenupta Türkmen oymakları by Yalman, Ali Rıza http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6210464 Dede Korkut by Yazıcı, Yüksel http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2127076 Tevarih-i al-i Selçuk by Yazıcızade Ali http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8672246 Alçıtepe'den Anafartalar'a Çanakkale Kara Muharebeleri / by Yılmazer, Tuncay http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=165048